Busqueda en Videos, Miembros, Eventos, Archivos de Audio, Fotos y Blogs Buscar

Canal "Philippines" |  Subscribe


You are my maker

         
50 Visitas

You are my maker altarcall

         
28 Visitas

Barong Tagalog (Memorial)

         
19 Visitas

Labis ang galak

         
41 Visitas

Wala ng iba

         
44 Visitas

Basta't Ikaw

         
72 Visitas

Bakit nag-aaway ang mag-aasawa

         
117 Visitas

Kailan dapat tumangi

         
933 Visitas

Mananatili kang tapat

         
52 Visitas

Wala ng iba

         
35 Visitas

Walang impossible sayo

         
90 Visitas

Salita mo

         
61 Visitas

Philippines Ministries

         
95 Visitas

Wala kang katulad

         
43 Visitas

Dakila Ka

         
26 Visitas

Hesus tanging ikaw

         
24 Visitas

Pag-ibig ang Susi

         
23 Visitas

Walang Hanggang Sasambahin

         
31 Visitas

Dakila ka oh Dios

         
65 Visitas

Ako'y binago niya

         
36 Visitas

Don't give up

         
112 Visitas

The marriage prayer

         
95 Visitas

While I'm Waiting

         
142 Visitas

Ika'y mamahalin

         
21 Visitas

Di ka nagkulang

         
43 Visitas

Maghari ka Hesus

         
249 Visitas

Awit ng puso

         
9 Visitas

All of Love

         
132 Visitas

Totoo ang Imperno 3

         
143 Visitas

Totoo ang Imperno

         
52 Visitas

Totoo ang Imperno 2

         
117 Visitas

Totoo ang imperno

         
45 Visitas

Merry Christmas 2011

         
48 Visitas

Panampalataya (Faith)

         
29 Visitas

Ikaw lamang

         
52 Visitas

Mabuting Diyos

         
20 Visitas

Katapatan mo O Diyos

         
103 Visitas

Aawitan Kita

         
8 Visitas

Nais ng Puso

         
17 Visitas